Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Poprzedni slajd
Poprzedni slajd
Następny slajd
Następny slajd
Slider

Warsztat refleksyjny

Warsztat refleksyjny odbył się w dniu 15.02.2024 r. o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Hrubieszowie.

Zaproszenie do udziału w Warsztacie refleksyjnym

W związku z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 31 maja 2022 r. – Lokalna Grupa Działania „Lepsze Jutro” – zaprasza na WARSZTAT REFLEKSYJNY,

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do procedury ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców oraz procedury ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji

Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 17 ust. 8 pkt 4 oraz § 16 ust. 1 pkt 1 w trybie § 16 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania, w związku z koniecznością pilnego procedowania dokumentów, wynikającą ze zobowiązań umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawartej w dniu 14 grudnia 2023 roku, zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2024 roku, o godz. 13.00

Informacja o godzinach pracy

Informujemy, że biuro Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w dniu 2 stycznia 2024 r. (wtorek) będzie nieczynne.

Dzień 2 stycznia 2024 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 6 stycznia 2024 r.

Konferencja podsumowująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2023

W dniu 15 grudnia 2023 roku w Restauracji „Browar Sulewski” odbyła się Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.


ob3

 


Oznaczenie programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje kontaktowe

Stowarzyszenie Hrubieszowskie
"Lepsze Jutro"
Lokalna Grupa Działania

Wołajowice 33
22-500 Hrubieszów

Adres biura/adres do korespondencji:
Plac Wolności 15
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 20 77

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
w godz. 07:30 - 15:30
 

Doradztwo dla osób niepełnosprawnych

odbywa się w uzgodnionym miejscu,

w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 84 696 20 77
e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony