Bądźmy EKO!

W drugiej połowie maja nastąpiła realizacja ostatniego etapu projektu „Bądźmy EKO!”.

W ramach dofinansowania zakupiono i zainstalowano łącznie 60 sztuk urządzeń, które zostały rozmieszczone na terenie każdej gminy, będącej partnerem LGD. Urządzenia zostały zainstalowane w 34 lokalizacjach na obszarze LGD Lepsze Jutro.

Na terenie gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju pojawiły się:

- pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów,

- stacje do zbiórki i segregacji drobnych elektroodpadów (do ustawionych pojemników można wrzucać: zużyte baterie, żarówki LED, płyty CD, drobne części elektroniczne, czy też niepotrzebne telefony komórkowe),

- stacje do segregacji odpadów na 4 frakcje,

- mierniki jakości powietrza z wyświetlaczem typu LED (czujniki zostały zamontowane na fasadach budynków).

Ustawienie oznakowanych pojemników oraz zamontowanie czujników to konsekwencja realizowanego projektu pn. „Bądźmy EKO!” Poddziałanie 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach współpracy z LGD „Roztocze Tomaszowskie”.

Żabcze
Białowody
Gródek
Kryłów
Kułakowice III
Liski
Masłomęcz
Modryń
Dołhobyczów
Teptiuków
Uchanie
Wiszniów
Witków
zabcze.jpg
Czerniczyn
Dołhobyczów1
Hrubieszów-żeromskiego
Husynne2
Kozodawy
Listopadowa
Ludna
Trzeszczany