Władze i członkowie

Lista członków Zarządu Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania

Zarząd:

 • Prezes - Robert Palichleb
 • Wiceprezes – Grzegorz Drewnik
 • Sekretarz -  Stanisław Wojczuk
 • Skarbnik - Jadwiga Rędzia

Członkowie:

 • Przemysław Podskarbi
 • Magdalena Karpiuk
 • Justyna Krawczyk - Stadnik
 • Anna Zając
 • Gerard Pisiewicz
 • Monika Podolak
 • Artur Bednarczuk
 • Mariusz Stadnicki
 • Marta Małyszek
 • Kamila Jakubiec-Ćmiel

Lista członków Rady Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania

RADA:

 • Przewodniczący Rady - Sławomir Marciniuk
 • Wiceprzewodnicząca Rady - Agnieszka Skubis - Rafalska
 • Wiceprzewodniczący Rady - Paweł Lipski
 • Członek Rady - Sławomir Kędziera
 • Członek Rady - Paweł Wojciechowski  
 • Członek Rady - Irena Czerwińska
 • Członek Rady - Maria Olszak
 • Członek Rady - Jan Kuś
 • Członek Rady - Radosław Szupiński
 • Członek Rady - Marcela Czerkawska  
 • Członek Rady - Anuntiata Środa
 • Członek Rady - Andrzej Dębczak
 • Członek Rady - Aleksandra Borusiewicz
 • Członek Rady - Piotr Świderski 

Lista członków Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Przewodniczący –  Edward Koza
 • Wiceprzewodniczący – Piotr Sendecki
 • Członek – Jan Mołodecki


pdfLista członków Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.pdf


pdfStatut Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania.pdf

pdfDeklaracja członkowska.pdf