Wsparcie przygotowawcze 2022 - Stowarzyszenie Hrubieszowskie

ANALIZA SWOT - ZGŁASZANIE UWAG

W związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 informujemy o możliwości zgłaszania uwag do projektu analizy SWOT.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 – informacja po konsultacjach online – 7 grudnia 2022 roku

W związku trwającymi przygotowaniami dotyczącymi nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 – Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania od sierpnia 2022 roku prowadzi cykl spotkań konsultacyjnych. Kolejne z nich zorganizowane zostało z wykorzystaniem jednej z technik konsultacji społecznych – środków komunikacji elektronicznej.

Punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania na lata 2023-2027 swoją działalność rozpoczyna Punkt konsultacyjny, który mieści się w biurze Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 – informacja po konsultacjach w grudniu

W ramach prac przygotowawczych nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 w dniu 2 grudnia 2022 r. w kawiarni „LALKA” w Hrubieszowie odbyło się spotkanie konsultacyjne kierowane w szczególności do przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów szkół średnich, samorządów uczniowskich i organizacji młodzieżowych z obszaru LGD.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 - ANKIETA

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania, zwraca się z prośbą o wypełnienie zamieszczonej poniżej anonimowej ankiety. 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 SPOTKANIE KONSULTACYJNE ON-LINE - 7.12.2022 r.

Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania prowadzi przygotowania dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027.

Od sierpnia do października 2022 roku oraz w grudniu 2022 roku Stowarzyszenie przeprowadziło cykl stacjonarnych spotkań konsultacyjnych, zapewniło to, udział lokalnej społeczności z obszaru LGD „Lepsze Jutro” na etapie przygotowywania strategii na lata 2023-2027.


ob3

 


Oznaczenie programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje kontaktowe

Stowarzyszenie Hrubieszowskie
"Lepsze Jutro"
Lokalna Grupa Działania

Wołajowice 33
22-500 Hrubieszów

Adres biura/adres do korespondencji:
Plac Wolności 15
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 20 77

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
w godz. 07:30 - 15:30
 

Doradztwo dla osób niepełnosprawnych

odbywa się w uzgodnionym miejscu,

w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 84 696 20 77
e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony