Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Poprzedni slajd
Poprzedni slajd
Następny slajd
Następny slajd
Slider

Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” LGD, zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 30 września 2022 roku, o godz. 1230 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Hrubieszowie ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów,  z następującym porządkiem obrad:

Informacja o godzinach pracy

Informujemy, że w dniu 15.09.2022r. w godzinach 09.00 – 13.00 Biuro Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne - KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGI ROZWOJU 

Konkurs wiedzy o ziołach

W ramach międzyregionalnego projektu współpracy „Zioło ma Moc” zapraszamy do udziału w Konkursie wiedzy o ziołach organizowanym przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania .

Wydarzenie promocyjne LGD - Dożynki

W niedzielę 28 sierpnia 2022 r. pracownicy Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania uczestniczyli w uroczystościach dożynkowych gminy Hrubieszów, które w tym roku miały miejsce w Jankach.

Wydarzenie promocyjne LGD

W niedzielę 28 sierpnia 2022 r. pracownicy Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania podczas obchodów dożynek gminno-parafialnych w Jankach  w gminie Hrubieszów organizują stoisko informacyjno-promocyjne.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 – SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania prowadzi prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). Będzie ona dotyczyła obszaru siedmiu gmin: Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Uchanie, Trzeszczany, Werbkowice oraz miasto Hrubieszów, na którym były wdrażane dotychczasowe LSR w poprzednich okresach programowania.


ob3

 


Oznaczenie programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje kontaktowe

Stowarzyszenie Hrubieszowskie
"Lepsze Jutro"
Lokalna Grupa Działania

Wołajowice 33
22-500 Hrubieszów

Adres biura/adres do korespondencji:
Plac Wolności 15
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 20 77

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
w godz. 07:30 - 15:30
 

Doradztwo dla osób niepełnosprawnych

odbywa się w uzgodnionym miejscu,

w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 84 696 20 77
e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony