Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Poprzedni slajd
Poprzedni slajd
Następny slajd
Następny slajd
Slider

Warsztat refleksyjny

WARSZTAT REFLEKSYJNY odbył się w dniu 23.02.2023 r. o godz. 13.00 w Kawiarni „LALKA” przy ul. Narutowicza 27 w Hrubieszowie.

POWIADOMIENIE O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zawiadamiam, iż doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych w postaci kradzieży w dniu 13 lutego 2023 roku z prywatnego samochodu laptopa służbowego wykorzystywanego przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.

Zaproszenie do udziału w Warsztacie refleksyjnym

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania zaprasza na Warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działalności LGD.

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR

Proponowany projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wymaga aktywności mieszkańców obszaru LGD w procesie jej aktualizacji. Zastosowane zostaną metody partycypacji społecznych.

Punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania na lata 2023-2027 swoją działalność rozpoczyna Punkt konsultacyjny, który mieści się w biurze Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 - ANKIETA

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania, zwraca się z prośbą o wypełnienie zamieszczonej poniżej anonimowej ankiety. 


ob3

 


Oznaczenie programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje kontaktowe

Stowarzyszenie Hrubieszowskie
"Lepsze Jutro"
Lokalna Grupa Działania

Wołajowice 33
22-500 Hrubieszów

Adres biura/adres do korespondencji:
Plac Wolności 15
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 20 77

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
w godz. 07:30 - 15:30
 

Doradztwo dla osób niepełnosprawnych

odbywa się w uzgodnionym miejscu,

w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 84 696 20 77
e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony