Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Poprzedni slajd
Poprzedni slajd
Następny slajd
Następny slajd
Slider

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 - informacja po konsultacjach w październiku

W ramach prac przygotowawczych nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 w październiku 2022 r. odbyły się spotkania konsultacyjne kierowane do mieszkańców z obszaru siedmiu gmin: Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Uchanie, Trzeszczany, Werbkowice oraz miasto Hrubieszów, na którym były wdrażane dotychczasowe LSR w poprzednich okresach programowania.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 SPOTKANIE KONSULTACYJNE - 18.10.2022 r.

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Uchanie, Trzeszczany, Werbkowice oraz miasta Hrubieszów na spotkanie konsultacyjne.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonywanie prac projektowych na potrzeby przygotowania projektu współpracy pn. „Bądźmy EKO!”, akronim BEKO,

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 SPOTKANIE KONSULTACYJNE - 06.10.2022 r.

Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania prowadzi prace dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w związku z tym, podjęliśmy starania włączenia lokalnej społeczności w ten proces, poprzez organizowanie spotkań konsultacyjnych.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 – informacja po konsultacjach

W ramach prac przygotowawczych nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027, w sierpniu i wrześniu 2022 r. odbyły się  spotkania konsultacyjne z przedstawicielami samorządów, organizacji społecznych, przedsiębiorcami i mieszkańcami z obszaru każdej z siedmiu gmin: Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Uchanie, Trzeszczany, Werbkowice oraz miasto Hrubieszów.

Wyniki konkursu wiedzy o ziołach

W ramach międzyregionalnego projektu współpracy „Zioło ma Moc” został przeprowadzony Konkurs wiedzy o ziołach. Uczestnikami konkursu byli pełnoletni  mieszkańcy obszaru objętego LSR, którzy poprawnie i terminowo wypełnili test wiedzy.


ob3

 


Oznaczenie programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje kontaktowe

Stowarzyszenie Hrubieszowskie
"Lepsze Jutro"
Lokalna Grupa Działania

Wołajowice 33
22-500 Hrubieszów

Adres biura/adres do korespondencji:
Plac Wolności 15
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 20 77

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
w godz. 07:30 - 15:30
 

Doradztwo dla osób niepełnosprawnych

odbywa się w uzgodnionym miejscu,

w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 84 696 20 77
e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony