Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Poprzedni slajd
Poprzedni slajd
Następny slajd
Następny slajd
Slider

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie zrealizowanych projektów - Infrastruktura społeczna cz.2

Realizacja tego działania na obszarze LGD przyczyniła się do rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej. Dzięki uzyskanemu wsparciu zostały rozwinięte 4 obiekty infrastruktury kulturalnej oraz 2 obiekty infrastruktury rekreacyjnej. Operacje realizowane są w ramach celu ogólnego – 2. Integracja mieszkańców i rozwój zasobów własnych określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Operacje zostały zakończone w 2022 roku.

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie zrealizowanych projektów - Infrastruktura społeczna cz.1

Realizacja tego działania na obszarze LGD przyczyniła się do rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej. Dzięki uzyskanemu wsparciu wyremontowano 10 świetlic wiejskich, utworzono 19 miejsc rekreacji. Operacje realizowane są w ramach celu ogólnego – 2. Integracja mieszkańców i rozwój zasobów własnych określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Operacje zostały zakończone do 2021 roku.

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie zrealizowanych projektów - Rozwój przedsiębiorczości

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Działanie to skierowane jest do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu za pośrednictwem LGD „Lepsze Jutro” z dofinansowania skorzystało 12 osób, które otworzyły własną działalność gospodarczą. W wyniku realizacji operacji utworzono 13 nowych miejsc pracy.

Biuro nieczynne

Informujemy, że w dniu 09.06.2023 r. Biuro Stowarzyszenia Hrubieszowskiego "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” LGD, zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 31 maja 2023 roku, o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Hrubieszów z następującym porządkiem obrad:

Ankieta dotycząca monitoringu i ewaluacji

W związku z nową perspektywą finansową na lata 2023-2027 zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej monitoringu i ewaluacji LSR, a tym samym aktywnego udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.


ob3

 


Oznaczenie programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje kontaktowe

Stowarzyszenie Hrubieszowskie
"Lepsze Jutro"
Lokalna Grupa Działania

Wołajowice 33
22-500 Hrubieszów

Adres biura/adres do korespondencji:
Plac Wolności 15
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 20 77

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
w godz. 07:30 - 15:30
 

Doradztwo dla osób niepełnosprawnych

odbywa się w uzgodnionym miejscu,

w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 84 696 20 77
e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony