Prezentacja dobrych praktyk w zakresie zrealizowanych projektów - Rozwój przedsiębiorczości

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Działanie to skierowane jest do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu za pośrednictwem LGD „Lepsze Jutro” z dofinansowania skorzystało 12 osób, które otworzyły własną działalność gospodarczą. W wyniku realizacji operacji utworzono 13 nowych miejsc pracy.

Operacje realizują wskaźniki określone dla celu ogólnego 3. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wsparcie w tym działaniu udzielane jest w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Tytuł projektu: Mobilny montaż stolarki okiennej

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: w wyniku realizacji projektu powstała mobilna firma zajmująca się doradztwem i montażem energooszczędnych okien, świadcząca usługę ciepłego montażu połączonego z badaniem kamerą termowizyjną. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu do realizacji operacji. Utworzone zostało jedno miejsce pracy.

zdjęcie 2

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gminy Hrubieszów oraz terenów przyległych dzięki powstaniu firmy organizującej imprezy plenerowe

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: w ramach realizacji operacji utworzona została działalność gospodarcza polegająca na obsłudze i organizacji imprez plenerowych, przyjęć dla dzieci, festynów przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu rekreacyjnego takiego jak dmuchane zjeżdżalnie, basen z piłkami. W wyniku realizacji operacji utworzone zostały dwa miejsca pracy.

Zdjęcie 2

Tytuł projektu: Zakład stolarski - Zygmunt Pasieka

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: dzięki realizacji relacji operacji zakupiony został sprzęt umożliwiający prace w drewnie polegające na produkcji uli pszczelich, ramek pszczelich oraz mebli drewnianych. W ramach realizacji operacji utworzone zostało jedno miejsce pracy.

Zdjęcie 21

Tytuł projektu: Podjęcie samozatrudnienia poprzez założenie firmy "GeoOffset Usługi Geodezyjne- Krzysztof Dąbrowski"

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: operacja polegała na zakupie wyposażenia biurowego oraz sprzętu geodezyjnego umożlwiającego prowadzenie dzielności gospodarczej w zakresie świadczenia usług geodezyjno-kartograficznych tj. podział działek, rozgraniczenie nieruchomości, inwentaryzacja obiektów, aktualizacja map. W wyniku realizacji operacji powstało jedno miejsce pracy.

Zdjęcie 1

Tytuł projektu: MALCLEAN-Marcin Wdowiak

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł.

Opis operacji: w ramach realizacji operacji zakupiony został sprzęt czyszczący oraz wyposażenie umożliwiające pracę na wysokości, co pozwoliło na podjęcie działalności gospodarczej z zakresu usług czyszczenia i malowania: kostki brukowej, elewacji, dachów. Utworzone zostało miejsce pracy w ramach samozatrudnienia.

Zdjęcie 1

Tytuł projektu: Utworzenie biura konstrukcyjnego

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: wnioskodawca w ramach realizacji wniosku zakupił wyposażenie biurowe oraz drukarkę 3D w celu utworzenia działalności gospodarczej z zakresu usługi konstruowania i przygotowywania dokumentacji technicznej na etapie projektu w wizualizacji 3D. Utworzone zostało jedno miejsce pracy. 

zdjecie1234

Tytuł projektu: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług fotograficznych

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: w ramach realizacji operacji zakupiony został sprzęt fotograficzny i komputerowy umożliwiający utworzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi fotografii sesyjnej. Powstało jedno miejsce pracy w ramach samozatrudnienia.

zdj 1

Tytuł projektu: "Piękno na kółkach" Usługi mobilne Agnieszka Mróz

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: realizacja operacji przyczyniła się do utworzenia działalności gospodarczej związanej z wprowadzeniem kosmetycznych usług mobilnych. Powstało jedno miejsce pracy.

zdj 1

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W ramach tego działania o wsparcie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalności gospodarczą. Do końca roku 2021 ze wsparcia oferowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju skorzystało 6 firm. Realizacji operacji przyczyniła się do utworzenia 14 nowych miejsc pracy. Pomoc w tym działaniu udzielana jest w wysokości 70 % kosztów kwalifikowalnych operacji, wymagany jest wkład własny na poziomie co najmniej 30 %.

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez rozwój usług

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

Opis operacji: w ramach realizacji operacji rozszerzono dotychczas prowadzoną działalność gospodarczą o zakres usług z wykorzystaniem zakupionej koparko-ładowarki, oraz usług w sektorze rekreacji poprzez zakup trzech quadów. W ramach realizacji operacji powstały 3 nowe miejsca pracy.

Tytuł projektu: Rozwój firmy Bar Restauracja "U CHŁOPA" poprzez wykonanie robót budowlano - wykończeniowych oraz zakup wyposażenia (w tym rekreacyjnego) dla obiektu restauracyjno- hotelowego w Hrubieszowie

Kwota dofinansowania: 252 000,00 zł

Opis operacji: realizacja operacji polegała na rozbudowie i doposażeniu obiektu restauracyjno- hotelowego, co przyczyniło się do rozszerzenia zakresu świadczonych usług, poprzez oddanie do użytku sali bankietowej, sali zabaw dla dzieci, kręgielni, sali restauracyjnej oraz dużego pokoju hotelowego. Utworzone zostały 2 nowe miejsca pracy.

zdjęcie U CHŁOPA 2

Tytuł projektu: Zakup urządzenia do sortowania optycznego fasoli i grochu

Kwota dofinansowania: 299 996,00 zł

Opis operacji: realizacja operacji umożliwiła rozszerzenie prowadzonej działalności o uruchomienie linii do sortowania optycznego fasoli i grochu poprzez zakup, dostawa i montaż specjalistycznego urządzenia. W ramach realizacji operacji powstały 3 nowe miejsce pracy.

Tytuł projektu: Zwiększenie mocy magazynowych poprzez zakup silosów zbożowych

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

Opis operacji: realizacja operacji polegała na budowie nowych silosów zbożowych, co przyczyniło się do zwiększenia mocy magazynowej funkcjonującego przedsiębiorstwa. Dzięki rozwojowi firmy powstały trzy nowe miejsca pracy. Powstały 3 nowe miejsca pracy.

image 1