Prezentacja dobrych praktyk w zakresie zrealizowanych projektów - Infrastruktura społeczna cz.1

Realizacja tego działania na obszarze LGD przyczyniła się do rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej. Dzięki uzyskanemu wsparciu wyremontowano 10 świetlic wiejskich, utworzono 19 miejsc rekreacji. Operacje realizowane są w ramach celu ogólnego – 2. Integracja mieszkańców i rozwój zasobów własnych określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Operacje zostały zakończone do 2021 roku.

Gmina Dołhobyczów

Tytuł projektu: Remont wewnętrzny wiejskiej świetlicy w miejscowości Oszczów

Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł

Opis operacji: wykonano prace remontowe w budynku świetlicy polegające na wymianie stolarki okiennej, wykonaniu instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz malowaniu pomieszczeń świetlicy.

Tytuł projektu: Remont wiejskiej świetlicy w Żabczu

Kwota dofinansowania: 152 955,00 zł

Opis operacji: wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie dachu budynku, tarasu i malowaniu elewacji oraz remont wewnętrzny pomieszczeń świetlicy, polegający na położeniu tynków i podłogi, instalacji kominka oraz budowie pomieszczeń sanitarnych.  

Tytuł projektu: Remont wewnętrzny wiejskiej świetlicy w miejscowości Kadłubiska

Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł.

Opis operacji: inwestycja polegała na remoncie wewnętrznym pomieszczeń świetlicy, instalacji kominka oraz wykonaniu instalacji elektrycznej i sanitarnej.

Gmina Hrubieszów

Tytuł projektu: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gródku

Kwota dofinansowania: 324 512,00 zł

Opis operacji: rozbudowano istniejący budynek świetlicy wiejskiej, co przyczyniło się do powiększenia jej powierzchni użytkowej, obiekt wyposażano w przyłącza, w tym kanalizacyjne oraz utwardzono części terenu przy budynku

Gmina Miejska Hrubieszów

Tytuł projektu: Budowa 9 miejsc rekreacji na terenie miasta Hrubieszowa

Kwota dofinansowania: 604 485,00 zł

Opis operacji: wybudowano 9 miejsc rekreacji na terenie miasta Hrubieszów w lokalizacjach: os. Podgórze, os. Śródmieście, os. Piłsudskiego, os. Zielone, os. Zamojska, os. Sławęcin, os. Jagiellońskie, os. Polna, os. Garnizon. W ramach powstałych miejsc rekreacji wykonane zostały place zabaw i/lub siłownie zewnętrzne wyposażone w elementy małej infrastruktury tj. ławki i kosze na śmieci, położono chodniki z kostki brukowej. Wybudowano altanę wypoczynkową i scenę z zadaszeniem i widownią.

Gmina Mircze

Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Modryń

Kwota dofinansowania: 290 813,12 zł

Opis operacji: przebudowano istniejący budynek świetlicy wiejskiej w zakresie na wymiany dachu i stolarki okiennej oraz przeprowadzono renowację tarasu i elewacji budynku. Wykonano przyłącze wodociągowe i chodniki. Na terenie przy świetlicy wybudowana została altana oraz plac zabaw.

Gmina Trzeszczany

Tytuł projektu: Przebudowa części budynku - świetlicy w miejscowości Nieledew

Kwota dofinansowania: 136 766,97 zł

Opis operacji: wykonano remont wewnętrznych pomieszczeń świetlicy, z których część przystosowano na pomieszczenia kuchenne dla których zakupione zostało wyposażenie. Wykonano przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe oraz instalację grzewczą i elektryczną.

Tytuł projektu: Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Trzeszczany

Kwota dofinansowania: 38 138,48 zł

Opis operacji: zbudowano dwie siłownie zewnętrzne w Nieledwi i Trzeszczanach, z których każda wyposażona została w osiem urządzeń siłowych.

Gmina Uchanie

Tytuł projektu: Modernizacja przestrzeni publicznej miejscowości - budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Teratynie

Kwota dofinansowania: 52 476,00 zł

Opis operacji: zagospodarowanie na cele rekreacyjne istniejącego zbiornika wodnego tj. uformowanie i regulacja brzegu, utwardzenie terenu, wykonanie alejki spacerowej, oświetlenie terenu lampami solarnymi, ustawienie ławek, koszy na śmieci itp. oraz budowa siłowni zewnętrznej na działce przed świetlicą wiejską w miejscowości Teratyn.

Tytuł projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mojsławicach - dostosowanie budynku do potrzeb mieszkańców i lokalnych organizacji społecznych

Kwota dofinansowania: 71 842,00 zł

Opis operacji: modernizacja świetlicy wiejskiej w zakresie wymiany konstrukcji więźby dachu, obróbek blacharskich i orynnowania, wymiany instalacji elektrycznej oraz kompleksowego remontu wnętrza budynku.

Gmina Werbkowice

Tytuł projektu: Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Werbkowicach

Kwota dofinansowania: 79 459,00 zł

Opis operacji: budowa na istniejącym boisku sportowym nawierzchni z poliuretanu.

Tytuł projektu: Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Honiatycze, Hostynne, Peresołowice

Kwota dofinansowania: 91 295,00 zł.

Opis operacji: budowa 3 placów zabaw wyposażonych w huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele i bujaki.

Tytuł projektu: Przebudowa świetlicy w Alojzowie

Kwota dofinansowania: 69 935,00 zł

Opis operacji: przebudowa świetlicy wiejskiej polegająca na wykonaniu remontu dachu.

Tytuł projektu: Przebudowa świetlicy w Wilkowie

Kwota dofinansowania: 68 900,00 zł

Opis operacji: remont budynku świetlicy wiejskiej polegający na wymianie dachu, stolarki drzwiowej. Wykonanie instalacji sanitarnych.

 

PROJEKT GRANTOWY - INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

W roku 2018 LGD podjęło starania o pozyskanie wsparcia na realizację projektu grantowego. W ramach podjętych w tym zakresie czynności ogłoszony został nabór wniosków na działania związane z rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktura społecznej. W odpowiedzi złożonych zostało 5 wniosków na kwotę 128 099,00 zł, dla których LGD wystąpiło z wnioskiem o realizację projektu grantowego W roku 2019 podpisane zostały umowy na realizację grantu z 5 podmiotami z terenu LGD, które otrzymały wsparcie finansowe. Wsparcie w tym działaniu udzielne zostało w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie

Tytuł Grantu: Utworzenie placu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Dąbrowa

Kwota dofinansowania: 23 985,00zł

Opis operacji: utworzenie boiska sportowego do gry w piłkę siatkową oraz plażową, które zostało w pełni wyposażone. Na placu ustawiono siłownię plenerową składającą się z elementów: steper/wahadło, orbitek, biegacz, rower.

Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Hrubieszów

Tytuł Grantu: Utworzenie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Gródek

Kwota dofinansowania: 25 643,00zł

Opis operacji: utworzenie placu rekreacyjno-sportowego na który składała się siłownia plenerowa oraz domek ze zjeżdżalnią.

Kółko Rolnicze w Moroczynie

Tytuł Grantu: Doposażenie istniejącego placu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Moroczyn

Kwota dofinansowania: 27 429,00 zł

Opis operacji: istniejące miejsce rekreacji wyposażono w dodatkowe elementy takie jak boisko do piłki siatkowej, zamontowano podwójną huśtawkę wahadłową i bocianie gniazdo, karuzelę z siedziskami, zestaw ze zjeżdżalniami.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stefankowicach

Tytuł Grantu: Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Stefankowice

Kwota dofinansowania: 23 862,00 zł

Opis operacji: w ramach realizacji operacji powstało miejsce rekreacji które wyposażono w elementy małej architektury m.in. altanę ze stołem i ławeczkami, ławki, kosze na śmieci, grill betonowy, wykonane zostało również miejsce na ognisko.

Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany

Tytuł Grantu: Utworzenie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wołajowice

Kwota dofinansowania: 27 180,00zł

Opis operacji: utworzono siłownię plenerową przy której ustawiono ławeczki i stół, a także huśtawkę pojedynczą ze zjeżdżalnią.

 

ZASOBY LOKALNE

W ramach realizacji tego działania doposażonych zostało 11 grup dla których zakupione zostało wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Tytuł projektu: Zakup wyposażenia dla grup szerzących kulturę i dziedzictwo lokalne

Kwota dofinansowania: 79 676,26 zł

Opis operacji: zakup wyposażania dla 11 grup: „Biedronki” i „Wesołe nutki” ze Ślipcza – stroje ludowe damskie i męskie, stroje dziecięce, „Czerwona Jarzębina” z Moroczyna – stroje cygańskie damskie i męskie, „Na jeden raz” z Mienian – koszule galowe, „Zuzanki” z Moniatycz - akordeon, „Polanie” z Wolicy - akordeon, „Srebrne Świerki” z Kułakowic Trzecich - akordeon, „Czerwone Róże” ze Szpikołos – saksofon i spódnice damskie, „Wesoła Ferajna” z Husynnego – spódnice damskie, „To i Owo na Ludowo” z Gródka – spódnice damskie. Dla wszystkich grup zakupione zostały śpiewniki. W ramach realizacji wniosku wyposażono warsztat tkacki w Dąbrowie w krosno tkackie wraz z osprzętem.

Zdjęcie przedstawia wnętrze budynku z kominkiem
Świetlica Oszczów
Zdjęcie przedstawia wnętrze budynku z kominkiem
Zdjęcie przedstawia budynek świetlicy z zewnątrz
Świetlica Żabcze
Zdjęcie przedstawia budynek świetlicy z zewnątrz
Zdjęcie przestawia budynek z świetlicy z zewnątrz
Świetlica Gródek
Zdjęcie przestawia budynek z świetlicy z zewnątrz
Na zdjęciu jest plac zabaw ze zjeżdżalniami
Osiedle Piłsudskiego Hrubieszów
Na zdjęciu jest plac zabaw ze zjeżdżalniami
Zdjęcie przedstawia siłownię zewnętrzną
Osiedle Pogórzesiłownia
Zdjęcie przedstawia siłownię zewnętrzną
Zdjęcie przedstawia plac zabaw, z huśtawkami oraz altaną widoczną w tle
Osiedle Polna
Zdjęcie przedstawia plac zabaw, z huśtawkami oraz altaną widoczną w tle
Zdjęcie przedstawia stolik z ławkami, siłownię zewnętrzną i altankę
Osiedle Zamojska
Zdjęcie przedstawia stolik z ławkami, siłownię zewnętrzną i altankę
Zdjęcie przedstawia huśtawki oraz stół do ping-ponga oraz siłownie zewnętrzną
Osiedle Zielone
Zdjęcie przedstawia huśtawki oraz stół do ping-ponga oraz siłownie zewnętrzną
Budynek świetlicy wiejskiej w Modryniu
Modryń Świetlica
Budynek świetlicy wiejskiej w Modryniu
Zdjęcie przedstawia  siłownię zewnętrzną w miejscowości Nieledew
Siłownia zewnętrzna
Zdjęcie przedstawia siłownię zewnętrzną w miejscowości Nieledew
Wnętrze Świetlicy w Mojsławicach
Świetlica Mojsławice
Wnętrze Świetlicy w Mojsławicach
Zdjęcie bieżni zewnętrznej zbudowanej w miejscowości Werbkowice
Bieżnia Werbkowice
Zdjęcie bieżni zewnętrznej zbudowanej w miejscowości Werbkowice
Zdjęcie przedstawia plac zabaw
Honiatycze Plac Zabaw
Zdjęcie przedstawia plac zabaw
Na zdjęciu zobrazowano plac zabaw, widoczne są huśtawki oraz zjeżdżalnie
Hostynne plac zabaw
Na zdjęciu zobrazowano plac zabaw, widoczne są huśtawki oraz zjeżdżalnie
Na zdjęciu przedstawiono zdjęcie budynku  z zewnątrz świetlicy
Alojzów świetlica wiejska
Na zdjęciu przedstawiono zdjęcie budynku z zewnątrz świetlicy
Na zdjęciu siłownia zewnętrzna miejscowość Dąbrowa gm. Hrubieszów
Dąbrowa siłownia zewnętrzna
Na zdjęciu siłownia zewnętrzna miejscowość Dąbrowa gm. Hrubieszów
Na zdjęciu plac zabaw w miejscowości Gródek gm. Hrubieszów
Plac zabaw w miejscowości Gródek
Na zdjęciu plac zabaw w miejscowości Gródek gm. Hrubieszów
Na zdjęciu zbiornik wodny w miejscowości Stefankowice
Stefankowice zbiornik wodny
Na zdjęciu zbiornik wodny w miejscowości Stefankowice
Na zdjęciu saksofony
Saksofony
Na zdjęciu saksofony
Na zdjęciu przestawiono Śpiewniki Polskie
Śpiewniki
Na zdjęciu przestawiono Śpiewniki Polskie