ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonywanie prac projektowych na potrzeby przygotowania projektu współpracy pn. „Bądźmy EKO!”, akronim BEKO,

w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na obszarze działania Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.


pdfZapytanie ofertowe


docxZałącznik nr 1

pdfZałącznik nr 2

docxZałącznik nr 3

pdfProtokół