LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 – SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania prowadzi prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). Będzie ona dotyczyła obszaru siedmiu gmin: Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Uchanie, Trzeszczany, Werbkowice oraz miasto Hrubieszów, na którym były wdrażane dotychczasowe LSR w poprzednich okresach programowania.

 

Dokument ten będzie wytyczał kierunki działań Lokalnej Grupy Działania oraz możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców gmin z obszaru naszego Stowarzyszenia.

W związku z prowadzonymi działaniami, których konsekwencją będzie przygotowanie nowej LSR, podjęliśmy starania włączenia lokalnej społeczności w ten proces. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie każdej z gmin planowanej do objęcia LSR, które są poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii.

W ramach prac przygotowawczych w sierpniu i wrześniu 2022 r. są zaplanowane spotkania z mieszkańcami w każdej z siedmiu gmin. Spotkania będą miały charakter warsztatu, w którym aktywnie będą uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy. Opinie oraz propozycje działań formułowane przez uczestników spotkań będą dla naszego Stowarzyszenia pomocne w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w nowej LSR.

Program każdego ze spotkań będzie taki sam, który przedstawia się następująco:
1. Przedstawienie efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD "Lepsze Jutro" w latach 2009-2022.
2. Przedstawienie celu spotkania - założeń partycypacyjnego budowania LSR.
3. Przedstawienie wstępnych informacji dotyczących LEADER.
4. Analiza obszaru i potrzeb rozwojowych oraz potencjału danego obszaru – zajęcia warsztatowe.
5. Podsumowanie spotkania.


Terminy i lokalizacja zaplanowanych spotkań warsztatowych:

1) 30.08.2022 r. godz.10.00-13.00 – Hrubieszów (miasto)
miejsce spotkania: Urząd Miasta Hrubieszów
adres: ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego 1, 22-500 Hrubieszów

2) 08.09.2022 r. godz.10.00-13.00 – Dołhobyczów
miejsce spotkania: Centrum Kulturalno-Konferencyjne w Dołhobyczowie
adres: ul. Parkowa 4, 22-540 Dołhobyczów

3) 02.09.2022 r. godz.10.00-13.00 – Hrubieszów
miejsce spotkania: Urząd Gminy Hrubieszów
adres: ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów

4) 06.09.2022 r. godz. 10.00 - 13.00– Mircze
miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu
adres: ul. Kryłowska 18, 22-530 Mircze

5) 14.09.2022 r. godz.10.00-13.00 – Trzeszczany
miejsce spotkania: Urząd Gmin Trzeszczany
adres: Trzeszczany Pierwsze 194, 22-554 Trzeszczany

6) 12.09.2022 r. godz.10.00-13.00 – Uchanie
miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach
adres: ul. Partyzantów 1, 22-510 Uchanie

7) 15.09.2022 r. godz.10.00-13.00 – Werbkowice
miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
adres: ul. J. Piłsudskiego 2, 22-550 Werbkowice


Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu dzwoniąc pod numer telefonu: 84 696 20 77, wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w Biurze LGD najpóźniej na dzień przed planowanym terminem spotkania.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w wytyczaniu kierunków rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w latach 2023-2027.

Spotkania na terenie każdej z gmin mają charakter otwarty.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.