Prezentacja dobrych praktyk w zakresie zrealizowanych projektów - Infrastruktura społeczna cz.2

Realizacja tego działania na obszarze LGD przyczyniła się do rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej. Dzięki uzyskanemu wsparciu zostały rozwinięte 4 obiekty infrastruktury kulturalnej oraz 2 obiekty infrastruktury rekreacyjnej. Operacje realizowane są w ramach celu ogólnego – 2. Integracja mieszkańców i rozwój zasobów własnych określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Operacje zostały zakończone w 2022 roku.

Gmina Miejska Hrubieszów

Tytuł projektu: Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie
Kwota dofinansowania: 58 306,00 zł

Opis operacji: w ramach inwestycji powstała altanka, ławki z bali, boisko do siatkówki, palenisko zewnętrzne – grill oraz plac zabaw dla dzieci.

https://lubiehrubie.pl/wiadomosci/hrubieszow-miejsce-rekreacji-nad-huczwa-gotowe-zdjecia/

Gmina Werbkowice

Tytuł projektu: Budowa miejsca rekreacji w Werbkowicach

Kwota dofinansowania: 90 200,00 zł

Opis operacji: wykonano montaż 9 trampolin ziemnych, w tym dojazd do nich dla niepełnosprawnych, została położona bezpieczna nawierzchnia trawiasta, zainstalowano dwie ławki z oparciem, kosz na odpady oraz tablicę informacyjną.

Gmina Uchanie

Tytuł projektu: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rozkoszówce przywrócenie jej funkcji kulturalnych i społecznych”

Kwota dofinansowania: 78 956,00 zł

Opis operacji: wykonano kompleksowy remont wnętrza budynku, ocieplenie stropu, została położona nowa nawierzchnia przed budynkiem świetlicy.

https://lubiehrubie.pl/powiat/gmina-uchanie-modernizacja-swietlicy-w-rozkoszowce-zdjecia/

Gmina Hrubieszów

Tytuł projektu: Remont budynku Izby Regionalnej w Jankach

Kwota dofinasowania: 38 178,00 zł

Opis operacji: wykonano remont pokrycia dachu i wzmocniono uszkodzone elementy drewniane oraz uzupełniono ubytki w budynku, wymieniono okna i drzwi w ścianach szczytowych, pomalowano ściany.

Gmina Uchanie

Tytuł projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drohiczanach

Kwota dofinasowania: 31 839 zł

Opis operacji: wykonano docieplenie budynku, położono struktury (tynku), przeprowadzono remont w pokoju narad i kuchni, wykonano izolacje cieplne i przeciwwilgociowe, zmodernizowano instalację elektryczną wewnętrzną.

https://lubiehrubie.pl/powiat/gmina-uchanie-swietlica-w-drohiczanach-po-remoncie-zdjecia/

Gmina Mircze

Tytuł projektu: Zakup sceny mobilnej na potrzeby rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej Gminy Mircze

Kwota dofinansowania: 48 524,00 zł

Opis operacji: została zakupiona scena/estrada mobilna dwuspadowa o wymiarach 8 m x 6 m x 5 m, która wykorzystywana będzie na potrzeby organizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Mircze.

http://www.mircze.pl/asp/pl_start.asptyp=13&menu=8&dzialy=8&artykul=4061&akcja=artykul

Zdjęcie przedstawia budynek izby regionalnej w Jankach gm. Hrubieszów
Izba regionalna
Zdjęcie przedstawia budynek izby regionalnej w Jankach gm. Hrubieszów
Trampoliny naziemne Werbkowice
Trampoliny naziemne
Trampoliny naziemne Werbkowice
Trampoliny naziemne Werbkowice
Trampoliny naziemne
Trampoliny naziemne Werbkowice