INFORMOWANIE O EFEKTACH REALIZACJI LSR POPRZEZ PREZENTOWANIE OPERACJI I OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW PODSUMOWANIE – LSR NA LATA 2016-2023

 

INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW I ROZWÓJ ZASOBÓW WŁASNYCH

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA - PROJEKT GRANTOWY

W roku 2018 LGD podjęło starania o pozyskanie wsparcia na realizację projektu grantowego. W ramach prowadzonych w tym zakresie czynności ogłoszony został nabór wniosków na działania związane z rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktura społecznej. W odpowiedzi złożonych zostało 5 wniosków na kwotę 128 099,00 zł, dla których LGD wystąpiło z wnioskiem na realizację projektu grantowego W roku 2019 podpisane zostały umowy na realizację grantu z 5 podmiotami z terenu LGD, które otrzymały wsparcie finansowe. Wsparcie w tym działaniu udzielone zostało w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie 
Tytuł Grantu: Utworzenie placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Dąbrowa

Kwota dofinansowania: 23 985,00 zł

Opis operacji: utworzenie boiska sportowego do gry w piłkę siatkową oraz plażową, które zostało w pełni wyposażone. Na placu ustawiono siłownię plenerową składającą się z elementów: steper/wahadło, orbitek, biegacz, rower.

Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Hrubieszów
Tytuł Grantu: Utworzenie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Gródek

Kwota dofinansowania: 25 643,00 zł

Opis operacji: utworzenie placu rekreacyjno-sportowego na który składała się siłownia plenerowa oraz domek ze zjeżdżalnią.

Kółko Rolnicze w Moroczynie
Tytuł Grantu: Doposażenie istniejącego placu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Moroczyn

Kwota dofinansowania: 27 429,00 zł

Opis operacji: istniejące miejsce rekreacji wyposażono w dodatkowe elementy takie jak boisko do piłki siatkowej, zamontowano podwójną huśtawkę wahadłową i bocianie gniazdo, karuzelę z siedziskami, zestaw ze zjeżdżalniami.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stefankowicach
Tytuł Grantu: Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Stefankowice

Kwota dofinansowania: 23 862,00 zł

Opis operacji: w ramach realizacji operacji powstało miejsce rekreacji które wyposażono w elementy małej architektury m.in. altanę ze stołem i ławeczkami, ławki, kosze na śmieci, grill betonowy, wykonane zostało również miejsce na ognisko.

Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany
Tytuł Grantu: Utworzenie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wołajowice

Kwota dofinansowania: 27 180,00 zł

Opis operacji: utworzono siłownię plenerową przy której ustawiono ławeczki i stół, a także huśtawkę pojedynczą ze zjeżdżalnią.

Na zdjęciu widoczna siłownia zewnętrzna w miejscowości Dąbrowa
Dąbrowa
Na zdjęciu widoczna siłownia zewnętrzna w miejscowości Dąbrowa
Plac zabaw w miejscowości Gródek-zjeżdżalnia.
Gródek
Plac zabaw w miejscowości Gródek-zjeżdżalnia.
Na zdjęciu widoczne elementy placu zabaw, huśtawki, karuzela i boisko do siatkówki.
Moroczyn
Na zdjęciu widoczne elementy placu zabaw, huśtawki, karuzela i boisko do siatkówki.
Na zdjęciu altana, grill i ławeczki w miejscowości Stefankowice.
Stefankowice
Na zdjęciu altana, grill i ławeczki w miejscowości Stefankowice.
Staw w miejscowości Stefankowice
Stefankowice
Staw w miejscowości Stefankowice
Plac zabaw w miejscowości Wołajowice, piaskownica, zjeżdżalnia oraz siłownia zewnętrzna.
Wołajowice
Plac zabaw w miejscowości Wołajowice, piaskownica, zjeżdżalnia oraz siłownia zewnętrzna.

 

ZASOBY LOKALNE

W ramach realizacji tego działania doposażonych zostało 11 grup, dla których zakupione zostało wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Tytuł projektu: Zakup wyposażenia dla grup szerzących kulturę i dziedzictwo lokalne 

Kwota dofinansowania: 79 676,26 zł

Opis operacji: zakup wyposażania dla 11 grup: „Biedronki” i „Wesołe nutki” ze Ślipcza – stroje ludowe damskie i męskie, stroje dziecięce, „Czerwona Jarzębina” z Moroczyna – stroje cygańskie damskie i męskie, „Na jeden raz” z Mienian – koszule galowe, „Zuzanki” z Moniatycz - akordeon, „Polanie” z Wolicy - akordeon, „Srebrne Świerki” z Kułakowic Trzecich - akordeon, „Czerwone Róże” ze Szpikołos – saksofon i spódnice damskie, „Wesoła Ferajna” z Husynnego – spódnice damskie, „To i Owo na Ludowo” z Gródka – spódnice damskie. Dla wszystkich grup zakupione zostały śpiewniki. W ramach realizacji wniosku wyposażono warsztat tkacki w Dąbrowie w krosno tkackie wraz z osprzętem.

Na zdjęciu warsztat tkacki
Warsztat tkacki
Na zdjęciu warsztat tkacki
Na zdjęciu śpiewniki polskie
Śpiewniki
Na zdjęciu śpiewniki polskie
Na zdjęciu trzy akordeony
Akordeony
Na zdjęciu trzy akordeony
Na zdjęciu dwa saksofony
Saksofony
Na zdjęciu dwa saksofony
Na zdjęciu stroje ludowe
Stroje ludowe
Na zdjęciu stroje ludowe
Na zdjęciu wianuszki stanowiące część ludowych strojów
Stroje ludowe
Na zdjęciu wianuszki stanowiące część ludowych strojów