INFORMOWANIE O EFEKTACH REALIZACJI LSR POPRZEZ PREZENTOWANIE OPERACJI I OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW – GMINA WERBKOWICE

 

PODSUMOWANIE – LSR NA LATA 2016-2023

INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW I ROZWÓJ ZASOBÓW WŁASNYCH

Inwestowanie w INFRASTRUKTURĘ podnosi znaczenie gminy, jak i poziom życia zamieszkujących ją obywateli. Działania inwestycyjne przynoszą liczne korzyści ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe i są dla gminy źródłem napędzającym jej dalszy rozwój.

Im bardziej rozwinięta i zmodernizowana infrastruktura, tym jednostka samorządu staje się atrakcyjniejszym miejscem do zamieszkania. Mając na względzie dobro mieszkańców Gmina Wiejska Werbkowice z obszaru LSR realizuje zadania w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Inicjatywa LEADER. Realizacja projektów przyczyniła się do osiągnięcia celu ogólnego 2 Integracja mieszkańców i rozwój zasobów własnych określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Realizacja tego działania w latach 2016-2023 przyczyniła się do rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej. Dzięki uzyskanemu wsparciu powstało 5 miejsc infrastruktury rekreacyjnej oraz zostały rozwinięte 3 miejsca infrastruktury kulturalnej.

GMINA WERBKOWICE

Tytuł projektu: Przebudowa świetlicy w Alojzowie

Kwota dofinansowania: 69 935,00 zł

Opis operacji: przebudowa świetlicy wiejskiej polegająca na wykonaniu remontu dachu na budynku.

Tytuł projektu: Przebudowa świetlicy w Wilkowie

Kwota dofinansowania: 68 900,00 zł

Opis operacji: remont budynku świetlicy wiejskiej polegający na wymianie dachu, stolarki drzwiowej. Wykonanie instalacji sanitarnych.

Tytuł projektu: Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Honiatycze, Hostynne, Peresołowice

Kwota dofinansowania: 91 295,00 zł.

Opis operacji: budowa 3 placów zabaw wyposażonych w huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele i bujaki.

Tytuł projektu: Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Werbkowicach

Kwota dofinansowania: 79 459,00 zł

Opis operacji: budowa na istniejącym boisku sportowym nawierzchni z poliuretanu.

Tytuł projektu: Budowa miejsca rekreacji w Werbkowicach

Kwota dofinansowania: 90 200,00 zł

Opis operacji: wykonano montaż 9 trampolin ziemnych, w tym dojazd do nich dla niepełnosprawnych, została położona bezpieczna nawierzchnia trawiasta, zainstalowano dwie ławki z oparciem, kosz na odpady.

Tytuł projektu: Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w Werbkowicach - remont Amfiteatru w Werbkowicach

Kwota dofinansowania: 32 035,00 zł

Opis operacji: wykonano remont amfiteatru, w tym: nowe pokrycie dachowe z płyt poliwęglanowych, oczyszczono i pomalowano konstrukcje stalowe zadaszenia, wykonano nowe wykończenie cokołu podestu amfiteatru, nową posadzkę oraz pochylnię terenową dla osób niepełnosprawnych.

Zdjęcie trampolin ziemnych zlokalizowanych w Werbkowicach
Werbkowice
Zdjęcie trampolin ziemnych zlokalizowanych w Werbkowicach
Zdjęcie amfiteatru w Werbkowicach oraz widowni
Werbkowice
Zdjęcie amfiteatru w Werbkowicach oraz widowni
Zdjęcie wyremontowanego amfiteatru
Werbkowice
Zdjęcie wyremontowanego amfiteatru
Zdjęcie bieżni wykonanej z poliuretanu
Bieżnia Werbkowice
Zdjęcie bieżni wykonanej z poliuretanu
Zdjęcie placu zabaw, dwóch zjeżdżalni.
Honiatycze
Zdjęcie placu zabaw, dwóch zjeżdżalni.
Zdjęcie placu zabaw, ustawione huśtawki, zjeżdżalnie, karuzela.
Hostynne
Zdjęcie placu zabaw, ustawione huśtawki, zjeżdżalnie, karuzela.
Zdjęcie placu zabaw w Peresołowicach, huśtawka, zjeżdżalnia i ścianka wspinaczkowa.
Peresołowice
Zdjęcie placu zabaw w Peresołowicach, huśtawka, zjeżdżalnia i ścianka wspinaczkowa.
Zdjęcie świetlicy wiejskiej w Alojzowie budynek widoczny z zewnątrz
Alojzów
Zdjęcie świetlicy wiejskiej w Alojzowie budynek widoczny z zewnątrz
Zdjęcie świetlicy wiejskiej w Wilkowie budynek widoczny  z zewnątrz
Wilków
Zdjęcie świetlicy wiejskiej w Wilkowie budynek widoczny z zewnątrz