UZUPEŁNIENIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ DOTYCZĄCYCH NABORÓW WNIOSKÓW NR 1/2023 i 2/2023

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania informuje o naniesionych poprawkach oczywistych omyłek pisarskich w protokole z posiedzenia Rady z dnia 28.04.2023 r.

W złączeniu dokumentacja:

pdfProtokół z posiedzenia Rady z dnia 28.04.2023 r.